Zelfkopieerend

Eigenschap welke aan papier wordt gegeven, door middel van een chemische behandeling.

Hierdoor wordt het papier in staat om handgeschreven (of met printers welke werken met druk, zoals matrixprinters) tekst over te brengen op een onderliggend vel.

De vellen papier zijn hiertoe voorzien van een coating aan voor- of achterzijde, danwel aan beide zijden. Deze coating bevat miniscuul kleine capsules, welke openbreken onder druk.

Uit de capsules komt een materiaal vrij, dat (chemisch) reageert met de coating van het vervolgblad;

  • Het topvel is voorzien van een speciale coating aan de achterzijde, een zogenaamde CB-coating (Coated Back). Deze coating reageert alléén in combinatie met een CF-coating (Coated Front).
  • De middenvellen zijn voorzien van een speciale coating aan zowel de voor- als de achterzijde, een zogenaamde CFB-coating (Coated Front Back).
  • Het ondervel is voorzien van een speciale coating aan de voorzijde, een zogenaamde CF-coating (Coated Front). Deze coating reageert alléén in combinatie met een CB-coating (Coated Front).

Een speciaal papier is SC-papier (SelfContained).

Op deze papiersoort is aan de voorzijde een coating aangebracht, welke uit een mix van zowel CF- en CB elementjes bestaat. Het voordeel hiervan is, dat er geen speciaal CB-papier nodig is, om tóch een zelfkopieerende set te maken. De klant kan er dus voor kiezen, om zijn eigen huisstijlpapier te gebruiken als topvel.

Let op! De chemische laag van deze papiersoorten, is slechts tijdelijk bruikbaar! Na verloop van tijd (versneld onder invloed van vocht en temperatuur) zal de werkzaamheid van de coating verminderen, waardoor de “doorslag” minder duidelijk wordt. Een andere vijand van de werkzaamheid, is… DRUK!!! Doordat drukwerk vaak in zware pakken wordt opgestapeld, zal de constante druk op m.n. de onderste vellen van de stapel, de capsules reeds doen breken. Hierdoor ontstaat logischerwijze een donkere waas op de doorslagen.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

     volumedrukker.nl       kwaliteitsdrukwerken.ml

         kwaliteitsbanners.nlkwaliteitskalenders.nl   kwaliteitstape.nl

 

Copyright ©2024 Graphipedia.