Vector

Een vector-gestuurd element is in grafische begrippen de tegenhanger van een bitmap.

Daar waar een bitmap een sequentiele beschrijving is van de specificaties van ieder afzonderlijke pixel (stand, kleur), wordt een vector opgebouwd door een beschrijvende taal.

Een lijn is dus niet een reeks beeldpunten achter elkaar, maar een startpunt (x- en y-as), eindpunt (x- en y-as), kleur, dikte, etc. Een groot voordeel boven een bitmap is, dat het beeld oneindig geschaald kan worden zonder kwaliteitsverlies.

Een nadeel is, dat complexe illustraties zich weliswaar laten beschrijven op deze wijze, maar daardoor een enorme bestandsomvang kunnen krijgen – in dat geval is de keuze voor een bitmap “voordeliger”.

Anderzijds kan een vector-bestand op zijn beurt veel vele malen kleiner zijn dan een bitmap-document; dit is volledig afhankelijk van de complexiteit van de gebruikte beelden.

Vaak wordt er in de opmaak gebruik gemaakt van een combinatie van beiden.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2023 Graphipedia.