Slitten

Het aanbrengen van snijlijnen. Dit geschiedt bijvoorbeeld indien een offertemap voorzien dient te worden van ‘slitlijnen’ waarin een visitekaartje gestoken kan worden. Een ander voorbeeld is het halfdoor slitten van een stickervel, teneinde de sticker eenvoudiger van het schutvel te verwijderen.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2021 Graphipedia.