Overzetten

Men spreekt van overzetten, als het nog natte drukbeeld van een drukvel, afgeeft op de achterzijde van het volgende drukvel.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2023 Graphipedia.