Minderlevering

Ook wel: onderlevering. De exemplaren drukwerk die minder worden geleverd dan de bestelde hoeveelheid. Een en ander is conform de grafische leveringsvoorwaarden (levering én verrekening van 10% méér of minder). Deze regel is ingesteld, om de drukker een leveringsmarge te geven, bij producten die over méérdere machinegangen geproduceerd worden. Het instellen van machines kost (per machinegang) enkele procenten “inschiet”, zeg maar “instelmateriaal”, dat na het instellen van de machine vaak niet meer bruikbaar is. Om achteraf problemen omtrent de méér- of minderlevering te voorkomen, is het verstandig om hier vooraf afspraken over te maken.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2023 Graphipedia.