ECF

ECF (Elementary Chlorine Free; elementair chloorvrij) is een de papierindustrie gebruikte term om aan te duiden dat er in de pulp-productie geen elementair chloor of chloorgas wordt gebruikt (ter bleking van het papier), maar wel chloorverbindingen als chloordioxide of hypochloriet. Het AOX gehalte: 0,1 - 0,5 kg per ton pulp. Zie ook: AOX.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2023 Graphipedia.