Densiteit

Letterlijk: dichtheid. Donkerheidgraad van een ontwikkeld fotografisch beeld, danwel inktdekking op een afdruk. De zwarting van een oppervlak of doorzichtige laag. Meting van de dichtheid van een drukkleur geschiedt met een densitometer.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2023 Graphipedia.