Algoritme (grafische verklaring)

Een wiskundige formule waarmee wordt bepaald, hoe de beeldpunten zijn gerangschikt in een halftoonbeeld.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2020 Graphipedia.