Aanleghoek

De aanleghoek is een absoluut haakse hoek (90 graden) van een stapel papier. Deze hoek, in drukkersjargon “de aanleg”, wordt reeds vanuit de papierfabriek aangegeven op de plano vellen. De hoek geeft feitelijk het nulpunt aan, van waaruit steeds opnieuw wordt gemeten bij het snijden, drukken en afwerken;

  • Een snijder meet tijdens het snijden van een pak papier, elke snijmaat opnieuw vanuit de aanleg. Zo kan een afwijking in een ingestelde maat, niet dóórwerken in de maat van de volgende sneden.
  • Een drukker voert het drukvel zodanig in, dat het papier als éérste met de aanleghoek de pers in gaat. Zo zal het drukwerk altijd op dezelfde wijze op het drukvel gepositioneerd worden.
  • Een afwerker laat tijdens het vouwen, het vel papier als éérste met de aanleghoek tegen de “aanleg” van de machine lopen, zodat van daaruit altijd een constante maatvoering kan worden gerealiseerd.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2023 Graphipedia.